OSD | Comunicacions Empreses | IT Leaders Comunicació Tarrega Lleida
Codis existents per activar / desactivar la bústia de veu en les línies mòbils:

DESVIAMENTS BÚSTIA MÒBIL
Quan un número està ocupat ** 67 * 242 # + Tecla de trucada
Si el número està apagat **62*242 # + Tecla de trucada
Si el número no contesta ** 61 * 242 ** 20 (introdueix quan vols que duri la trucada)  # + Tecla de trucada
Activar Contestador *67 * 242 # + Tecla de trucada
Desactivar Contestador # 67 * 242 # + Tecla de trucada
Inhabilitar desviaments ## 002 #
Per accedir a la bústia 242
DESVIAMENTS A UN ALTRE NÚMERO MÒBIL
Quan un número està ocupat ** 67 * (n mòbil) # + Tecla de trucada
Si el número està apagat ** 62 *(n mòbil) # + Tecla de trucada
Si el número no contesta ** 61 *(n mòbil) ** 20 (introdueix quan vols que duri la trucada) # + Tecla de trucada
Activar Contestador en qualsevol cas ** 21 *(n mòbil) # + Tecla de trucada
Inhabilitar desviaments ## 002 #

ALTRES UTILITATS:

Canvi de Pin:  **004*pin antic*pin nou*pin nou#

Visualitzar l'Imei del telèfon:  *#06#

Activar l'avís de trucada perduda: *67*556# + Tecla de trucada
Desactivar l'avis de trucada perduda: *67*242# + Tecla de trucada

Activar les trucades en espera: *43# + Tecla de trucada
Desactivar les trucades en espera: #43# + Tecla de trucada