Teletreball

Incrementa la qualitat de vida i la productivitat dels teus col·laboradors oferint-los l'oportunitat de treballar des de qualsevol lloc i des del teu equip de treball (PC, tableta, sala...), sense renunciar a la comunicació cara a cara.

Reunions Multiseu

Connecta diverses seus a una sala virtual i realitza reunions amb fins a 25 participants, eliminant les pèrdues de temps i estalviant costos de desplaçament. Tots ells podran compartir aplicacions i documents amb la resta d'assistents.

Teleformació

Augmenta la formació dels teus treballadors sense pèrdues de temps i sense costos de desplaçament. Amb OIGAA Meeting Webinar podràs realitzar seminaris de fins a 100 assistents, gravar les sessions en el núvol i visualitzar-les en qualsevol altre moment.

Demos de producte

Gràcies a la qualitat d'imatge HD de OIGAA Meeting, podrà realitzar demostracions de producte a través de video conferència amb clients i proveïdors, evitant viatges innecessaris i augmentant així la productivitat de la seva empresa.

Gestió d'Equips

OIGAA Meeting suposa una eina idònia per mantenir una comunicació fluïda i cara a cara amb forces comercials i altres treballadors desplaçats, potenciant així la implicació i el treball en equip malgrat la distància.Entrevistes Virtuals

Gràcies a OIGAA Meeting podrà realitzar entrevistes cara a cara sense necessitat de desplaçaments, augmentant l'accés a candidats internacionals, alhora que reduirà els temps de contractació i els costos per cada incorporació.