Reducció de costos i sense necessitat d'inversió

La implantació de la videoconferència a les empreses proporciona una important reducció de costos operatius en disminuir radicalment les despeses en desplaçaments, viatges i dietes de personal.A més, OIGAA Meeting permet al client adaptar de forma automàtica el cost mensual a l'ús real del servei, una despesa que fins i tot desapareix per als clients que no realitzin cap video conferència al mes i que ja tinguin un altre servei de OSD Fixa de Semat.

Flexibilitat màxima

OIGAA Meeting és 100% flexible, tant a nivell tarifari com de servei, ja que s'adapta totalment a les necessitats del client a cada moment.

Servei a mesura de cada Pimes: Dimensiona el servei en funció de les necessitats de la teva empresa, i amplia o redueix usuaris quan ho cregui necessari.
Modalitats flexibles: Si de forma puntual necessita més prestacions, l'ús addicional serà facturat de forma puntual sense necessitat de canviar de modalitat.
Pagui només si ho utilitza: En cas de no utilitzar el servei, es facturarà una quota mensual mínima, que desapareix si té contractat un altre servei de OSD Fixa amb Semat.
Multi dispositiu: amb OIGAA Meeting pot participar en una vídeo conferència des de qualsevol tipus de dispositiu, ja sigui PC, smartphone, tableta o bé equips de sala d'unes altres solucions H.263 o equips de sala amb connexió a Internet.
Multi participant: OIGAA Meeting permet realitzar reunions virtuals amb fins a 25 participants, siguin interns o externs de l'empresa i formacions o seminaris de fins a 100 assistents.

Productivitat i qualitat de vida

La vídeo conferència al núvol proporciona un important increment en la productivitat del teu personal clau gràcies a l’eliminació de les pèrdues de temps en desplaçaments. La vídeo conferència permet solucionar urgències amb major celeritat, millora el treball en equip, agilita la presa de decisions i potencia la implicació en projectes on participen persones situades en diferents oficines.
Els usuaris de OIGAA Meeting no només són més productius, sinó que a més milloren de manera significativa la seva qualitat de vida en disminuir el temps que passen fora de casa i permetre una millor conciliació de la vida familiar i la laboral.

Millora de la comunicació

La utilització dels serveis de vídeo conferència afavoreix la comunicació tant a nivell intern com a extern ja que millora la relació entre les persones en potenciar la comunicació cara a cara.
A nivell intern, la vídeo conferència és una eina que afavoreix la cohesió i el treball en equip, alhora que evita malentesos. A nivell extern, potencia el vincle amb clients, proveïdors o col·laboradors externs, aconseguint relacions més fluïdes, properes i duradores.

Mobilitat

OIGAA Meeting permet realitzar video conferències a qualsevol moment i lloc, ja que és compatible amb tot tipus de dispositius mòbils, smartphones o tabletes, amb sistema operatiu iOS i Android. L'únic requisit és comptar amb accés a Internet wifi 3G/4G, i descarregar-se l'aplicació gratuïta OIGAA Meeting Mobile.Casos de Èxit