OSD | Comunicacions Empreses | IT Leaders Comunicació Tarrega Lleida

Sign

La plataforma de firma digital més completa

Elimina el paper i estalvia molt de temps i diners implantant fàcilment 3G Mobile Sign. Amb total validesa legal i capaç d'adaptar-se a qualsevol mida d'empresa o tipus de procés. Una solució en el núvol sense inversions inicials ni complicacions.

Les opcions de la plataforma

Firma biomètrica Firma electrònica Firma OTP
La més habitual, natural i amb major similitud amb la signatura manuscrita en paper. Recull el graf i les dades biomètriques de la signatura manuscrita sobre un dispositiu tàctil. La signatura electrònica tradicional amb certificats. Signatura amb certificat centralitzat en el núvol, amb certificats nadius, en targetes criptogràfiques o amb el DNI 3.0. La signatura amb pin sms. S'acumulen les evidències electròniques de tota la transacció, des de la ip des de la qual se signa fins al número de mòbil a què s'envia aquest pin.

El procés:

1 - La signatura en el terminal s'inicia amb l'arribada de el document a signar a l'aplicació Sign Plus instal·lada en el nostre dispositiu.

2- Si ens ho ha assignat una altra persona ens arribarà una notificació per email i una notificació push a l'aplicació.

3 - Entrant en l'app el primer que se'ns mostrarà és el llistat de documents pendents de signatura.

4 - Obrim el document a signar i podem veure-ho, fer zoom, passar les pàgines i llegir-lo amb comoditat.

5 - I si ho volem signar marquem que ho hem llegit i estem d'acord en la signatura de el document.

6 - Finalment premem el botó signar. (Si la signatura és biomètrica vam signar sobre el panell amb la nostra signatura manuscrita, i si és electrònica ens demanarà el pin de el certificat que hàgim triat)

7 - Ja tenim el document firmat

Simple, ràpid, ecològic, barat i legal.

Preus Sign

Estalvia fins al 60%

A més de poder realitzar el procés de signatura siguis on siguis i en temps real, pots estalviar fins al 60% de les teves costos directes a l'eliminar la impressió, el ensobrat, l'enviament, la recollida, les pèrdues a l'quedar obsolets els formularis i la digitalització dels teus documents, ordres de treball, albarans i contractes.

Eficient, ecològic i econòmic alhora.

PREPAGAMENT
Bono 50 Bono 500 Bono 5.000
50 firmes sense caducitat
30€
500 firmes sense caducitat
250€
5.000 firmes sense caducitat
600€ a 0,12€ la signatura APP
Bono 500 sms per la signatura OTP
40 € a 0,08€/sms

POSTPAGAMENT
Plan 200 Plan 500 Plan 1.500
Fins a 200 firmes/mes
60€/mes
Fins a 500 firmes/mes
120€/mes
Fins a 1.500 firmes/mes
300€/mes

Pla 5.000 Pla 10.000 Pla 25.000
Fins a 5.000 firmes/mes
500€/mes
Fins a 10.000 firmes/mes
750€/mes
Fins a 25.000 firmes/mes
1.200€mesMés informació sobre firmar amb Sign:

  • Quan signem en un mòbil o tauleta, l'aplicació porta firmes recull el graf de la signatura, però també la velocitat amb què l'hem fet en els eixos X i Y, i la pressió exercida en cada moment.
  • A més d'aquestes dades, que són els que habitualment utilitza un pèrit cal·lígraf, es recullen altres evidències electròniques no disponibles a la signatura en paper com el temps de signat, la posició GPS o el dispositiu utilitzat.
  • El procés de signatura biomètrica es tanca amb el segellat de temps d'una entitat tercera certificadora que assegura la integritat de el document, ja que si es realitza qualsevol modificació posterior de el document es trencaria aquest segellat.
  • Els certificats programari poden estar instal·lats en el terminal amb el qual volem signar, tant en un mòbil com en un pc tradicional. El document se signa electrònicament dins el terminal després d'introduir el pin de l'certificat.
  • Una altra opció és signar des del dispositiu amb un certificat instal·lat en un servidor en el núvol. És el que es coneix com certificats distribuïts o centralitzats. Aquesta firma es realitza en el servidor encara que el pin es teclegi en el terminal.
  • Els certificats també poden estar en una targeta criptogràfica. En aquest cas cal accedir fins el certificat de la targeta des del terminal a través d'un lector o NFC.