Amb OSD Control intel·ligent de flotes tindràs controlats els teus treballadors, per tant, apart de tenir fraccionades totes les despeses, els empleats faràn un ús més responsable de les facilitats de les que disposen.

Aquí us deixem un exemple d'una empresa que te uns 15 vehicles, el seu consum mig de combustible és de 10L/100Km i que més o menys el kilometratje de cada vehicle és de 1000Km/mes.
Aquesta calculadora li farà el càlcul de l'estalvi que faria si tingues OSD Control intel·ligent de flotes i mostrarà el resultat amb uns gràfics explicatius.