- Probablement, quan vostè pensa en renovar o implantar una solució informàtica a nivell de comunicacions en la seva empresa, mai s'ha plantejat la possibilitat de llogar-la, en lloc de comprar-la.

- Semat li ofereix aquesta possibilitat, per tal que la seva empresa pugui beneficiar-se plenament dels avantatges que això comporta, en tots els aspectes, tant des del punt de vista operatiu com del financer-fiscal.

- El Renting és el que necessita per completar i optimitzar els seus projectes en tecnologies d'informació.

- Quins avantatges li ofereix Semat? Perquè li aconsellem que llogui en comptes de comprar?- Equipari el cost mensual amb l'ús de la informàtica o les seves comunicacions.

- Permet seguir l'evolució tecnològica dels equips a través de la incorporació i millora d'aquests; evitant quedar estancat tecnològicament.

- La situació futura no està limitada per valors comptables diferents dels valors de mercat, ja que els equips de lloguer no figuren en balanç.

- Major flexibilitat i control en la gestió de despeses.- El lloguer és una despesa corrent, per tant es deduïble fiscalment al 100%.

- Preserva els fluxos de caixa, podent així disposar d'una major liquides per a les activitats pròpies de la seva empresa.

- Es manté la capacitat d'endeutament amb les entitats financeres (CIRBE) per poder adquirir altres inversions de caràcter estratègic.

- El lloguer produeix l'efecte d'amortització accelerada dels béns.