Protecció de endpoint d'última generació
Els endpoints són freqüentment l'objectiu d'un compromís inicial o dels atacs. Un estudi recent va trobar que el 30% de les violacions involucraven la instal·lació de malware en els endpoints. FortiClient enforteix la seguretat dels endpoints a través de la visibilitat, el control i la defensa proactiva integrada. Amb la capacitat de descobrir, monitoritzar i avaluar els riscos dels endpoints, pot garantir el compliment dels endpoints, mitigar els riscos i reduir l'exposició. FortiClient defensa proactivament contra atacs avançats. La seva estreta integració amb el Security Fabric permet que l'automatització basada en polítiques contingui amenaces i controli els brots. FortiClient és compatible amb els socis de Fabric-Ready per enfortir encara més la postura de seguretat de les empreses.
FortiClient és més que protecció avançada de endpoint. Com a agent integrat, FortiClient conté tres mòduls clau: Fabric Agent per a la connectivitat de Security Fabric, els mòduls de seguretat de endpoint i els mòduls d'accés remot segur. Fabric Agent comparteix la telemetria de endpoint amb el Security Fabric i ofereix una àmplia visibilitat de endpoint, control de compliment i administració de vulnerabilitats. Proporciona protecció avançada de endpoints amb antimalware basat en patrons, protecció contra vulnerabilitats de seguretat basada en el comportament, Web Filtering i un tallafocs d'aplicacions. FortiClient s'integra de forma nativa amb FortiSandbox per detectar amenaces de dia zero i malware personalitzat. FortiClient també proporciona accés remot segur amb la VPN incorporada, inici de sessió únic i autenticació de dos factors per a més seguretat.

Novetat:

Forticlient EndPoint amb Fortisandbox Cloud per 4,5€ per dispositiu

Iva no inclòs